Vereniging voor Publieke Gezondheid en Veiligheid

GGD GHOR Nederland

 

ENGLISH

GD GHOR Nederland

GGD en GHOR Nederland zijn sinds 1 januari 2014 juridisch één vereniging: GGD GHOR Nederland. GGD staat voor Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst. GHOR voor de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio. De belangrijkste taak van de nieuwe vereniging bestaat uit het collectief behartigen van de belangen van haar leden richting politiek, (lokale) overheden, samenwerkingspartners, media en publiek.

 

GGD GHOR Nederland willen bijdragen aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Dit wil de vereniging doen door betekenis te geven aan de vier kernwaarden: proactief, verantwoordelijk, betrouwbaar en omgevingsgericht. Dit streven vraagt landelijk een sterk gevoel van gemeenschappelijkheid, collectief handelen en uniformiteit. Daar zetten de medewerkers van de landelijke vereniging zich voor in. De regionale GGD en GHOR spant zich in voor het bewaken, beschermen en bevorderen van publieke gezondheid en veiligheid. Uiteindelijk moet dit leiden tot een gezond en veilig bestaan voor de Nederlandse burgers.

 

GGD Nederland

De ruim 400 Nederlandse gemeenten hebben de wettelijke taak om de gezondheid van burgers te bevorderen en beschermen tegen ziekten en calamiteiten. Deze taak is neergelegd bij de GGD. De “GGD” zelf staat voor Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst. De GGD’en vormen een landelijk dekkend netwerk.

 

GGD Nederland is de koepelorganisatie van de GGD'en. Vanuit GGD Nederland wordt, voor en in samenspraak met de GGD’en, de lobby en belangenbehartiging voor de GGD’en gedaan richting politiek en stakeholders. Daarnaast voert GGD Nederland projecten uit, die vanuit efficiency oogpunt centraal moeten worden uitgevoerd en die randvoorwaarden en producten opleveren waarmee de GGD’en hun werkzaamheden kunnen verrichten.

 

U en de GGD

De kans is groot dat u zelf regelmatig contact heeft gehad met de GGD. Misschien zelfs zonder dat u dit wist. De GGD doet namelijk meer dan u denkt. Bekend zijn vaak de ambulance-dienst of  de jeugdarts op de basisschool; wellicht heeft u voor een verre reis of recent tijdens de Mexicaanse griep een vaccinatie bij de GGD gehaald? Die diensten verlenen wij nog steeds, maar wij doen nog veel meer!

 

GGD Nederland is lid van de NPHF, federatie voor gezondheid.

 

GHOR Nederland

Organisatie

Organisatie

 

Bestuur

 

Standpunten

 

Producten en diensten

 

Projecten

 

Partners

Op deze plaats een bijschrift om de foto te duiden. Op deze plaats een bijschrift om de foto te duiden. Op deze plaats een bijschrift om de foto te duiden.

Op deze plaats een bijschrift om de foto te duiden. Op deze plaats een bijschrift om de foto te duiden. Op deze plaats een bijschrift om de foto te duiden.

Zoeken

Columns

in diverse Media

Directeuren publieke gezondheid schrijven regelmatig columns in diverse media over zaken die onze gezondheid aangaan.

Handige links

GGD Kennisnet

Instituut Fysieke Veiligheid

Veiligheidsberaad

GGD Reizen

Directeur Publieke Gezondheid

Alles over leefstijlinterventies

VNG

Centrum voor Jeugd en Gezin

Twitter

Home

GGD

Kennisnet

GGD bij u in de buurt

Sitemap

 

© 8-13 Grafisch ontwerpers